FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hva er en barnevernsinstitusjon?

En barnevernsinstitusjon er et sted hvor barn, som ikke kan bo hjemme, kan bo. På en barnevernsinstitusjon er det miljøterapeuter som skal gi den omsorgen som barna trenger. På en barnevernsinstitusjon er det miljøarbeideren som har ansvar for alle de tingene som en forelder vanligvis tar seg av.

Hva er hjemmebasert tiltak?

Hjemmebasert tiltak er tiltak vi utfører gjennom barnevernstjenesten for ungdommer som har utfordringer, som gjør til at barnevernet kommer inn i bildet. Sammen med barnevern, foreldre og ungdommen lager vi en tiltaksplan med formål om å bedre ungdommens situasjon.

Vi bygger relasjon til ungdommen gjennom å skape positive aktiviteter som ungdommen interesserer seg for. Gjennom relasjon kommer vi i en posisjon hvor vi kan påvirke ungdommen positivt. Eksempel på dette kan være idrett, musikk og eventuelle andre interesser som ungdommen skulle ha.

Dette er ofte det første tiltaket vi setter i gang.

Hva er gruppebasert tiltak?

Gruppetiltak er et tiltak hvor vi jobber med en flere ungdommer i en gruppe. Dette gjør vi gjennom gruppeaktiviteter som for eksempel fotball, basketball, volleyball, musikk, «gaming», workshops, kurs eller kompetansetrening. Det vi søker å oppnå er å skape en arena hvor ungdommene kan delta og ha det gøy sammen som en gruppe.

Hva er botrening?

Botrening er et tiltak for ungdommer som ikke kan bo hjemme eller som er over 18 år og som trenger hjelp med å bli selvstendige. Ved botrening får ungdommen hjelp og opplæring i matlaging, betaling av regninger og generell privat økonomi, vi lærer de å vaske klær, sørger for at de vet hvordan de skal holde det rent og besørger eventuell annen kompetanse som er nødvendig for at ungdommen skal kunne mestre hverdagen på egenhånd. Målet er å hjelpe ungdommen med å bli den beste versjonen av seg selv gjennom å bruke seg selv som en ressurs. Vi vet at ulike ungdommer har forskjellige utfordringer så det er viktig for oss å skreddersy tiltaket etter behov.

Hva er hensikten med målrettet miljøarbeid?

Årsaken til målrettet miljøarbeid er alltid individuelt fra ungdom til ungdom. I noen tilfeller kan det være å gi ungdommen en solid voksen, som kan være en god rollemodell og hjelpe ungdommen med å ta gode valg. Tiltaket skreddersys og vil variere basert på ungdommens behov.

Hvem jobber hos INTRO?

Vi har ansatte med ulike kompetanseområder. Mange av våre ansatte har utdannelse fra universitet/høgskole og typisk sett vernepleiere, pedagoger og miljøterapeuter. I tillegg ansatte som ikke har formell utdannelse, eksempel på dette kan være toppidrettsutøvere som kan være gode forbilder for ungdommene, men som et minimumskrav egner seg godt til arbeid med ungdommer.

Hvem kan kjøpe tjenester fra INTRO?

De som kan kjøpe tjenester fra Intro er offentlige institusjoner som jobber med barn og unge, som skoler, (PPT)/ oppfølgingsavdelingen, barneverntjenesten, NAV, fylkeskommunen,

Hvordan gå frem for å få et tilbud?

Send en e-post som beskriver behovet til david@david.no med opplysninger om kontaktperson, så tar vi kontakt med deg.

Hvor arbeider vi?

Vi har lokaler i Komediebakken 9, men har også aktiviteter i

  • Alver kommune,
  • Bergen kommune,
  • Øygarden kommune
  • Bjørnafjorden kommune
Hvem er våre oppdragsgivere?

Barnevernstjenesten, Barneskoler og ungdomsskoler i

  • Askøy kommune
  • Bergen kommune
  • Øygarden kommune
  • Bjørnafjorden kommune
  • Alver kommune
  • Kinn kommune

Samt oppfølgingstjenesten i Vestland fylkeskommune

Hvem samarbeider vi med?

Vi samarbeider med aktørene involvert i tiltak rundt ungdommen, med utgangspunkt i ungdommens behov og ønsker. Dette kan involvere oppdragsgiver, ungdommen og deres foresatte, evt institusjon, barnevernstjeneste, PPT, OT-PPT, NAV, skole, fritidstilbud, Møhlenpris idrettslag, konfliktrådet, politiet og BUP.

Hvilke verktøy bruker vi?

Vi har tilgang på musikkstudio, gaming utstyr med både PC og playstation, treningsrom og treningssenter, boksestudio, fotballbane, basketbane, bordtennis, biljard, sjakk, brettspill, undervisningslokaler og kjøkken. Dette gir oss mulighet til å benytte disse ressursene i både relasjonsbygging og aktivitet med ungdom. Vi kan dermed nærme oss ungdommen på deres en arena de er komfortable med, og utfordre dem på arenaer de ellers oppholder seg med samt introdusere dem til nye mestringsarenaer.

Hva koster tiltak i INTRO DM?

Hvert tiltak blir prissatt avhengig av behov og nødvendig bemanning.

Hvordan komme i kontakt med INTRO DM?

Send en e-post til david@introdm.no eller ring på 98255161