OM OSS

Vi støtter og motiverer ungdommen
til å gå opp og frem

OM INTRO DM

En del av målsetningen hos oss i Intro er å veilede ungdommen til å se sin egen verdi, finne egne styrker og se seg selv som en viktig ressurs i samfunnet. Vi samarbeider med ungdommen for å bringe frem det beste i dem (og i oss) både på skolen, i den sosiale dannelsesprosessen, som medmenneske, på fritidsarenaer og i vanskelige livssituasjoner og konflikter.

Vi arbeider typisk med ungdommer som har havnet i en vanskelig livssituasjon enten på grunn av dårlig miljø, rus, sårbar oppvekst, frafall fra skolen, psykiske helseutfordringer, migrasjonsstress, problematisk seksuell atferd, skadelig familiehistorie eller andre og sammensatte årsaker. De er utsatt gjennom at de blant annet oppholder seg i miljøer knyttet til rus, kriminalitet, svake nettverk og kan ha vanskelig for å tilpasse seg ulike arenaer og ulike autoritetsfigurer.

INTRO DM har et mestringsprogram for ungdom som har behov for sosial ferdighetstrening, utvikling av sunne fritidsaktiviteter, økt selvtillit og selvfølelse. Programmet er basert på terapeutisk arbeid gjennom idrett kombinert med kompetanseheving.

Til sammen har vi over 100 års erfaring i arbeid med ungdom

VÅR KOMPETANSE

Tiltaket ledes av David Martinez, som har lang erfaring med ungdomsarbeid, blant annet 10 års erfaring fra New Page. Han har en Master i samfunnsarbeid med spesialisering på enslige mindreårige (fra marginalisering til deltagelse) i tillegg til en videre utdanning i kognitiv terapi med fokus på angst, depresjon og sosial angst, samt en Bachelor i Migrasjonspedagogikk med fokus på skole og han er en sertifisert ART instruktør.

Med seg har han et mangfold av voksne, alle med miljøterapeutisk bakgrunn fra blant annet barnevernsinstitusjoner, skoler, bofelleskap, barnehager samt bredde og toppidrett. Våre ansatte har ulik landbakgrunn fra bl.a Norge, Afghanistan, Eritrea, Serbia, Kroatia, Palestina, Colombia, og Chile og flere har også internasjonal arbeidserfaring.

Vi balanserer erfaringskompetanse med formell kompetanse fra bl.a samfunnsarbeid, interkulturell forståelse, pedagogikk, analyse, juss, organisasjonspsykologi, business, idrett og ledelse, radikalisering og business. Mangfoldet blant de ansatte i kjønn, alder, etnisitet, interesse og fagbakgrunn gjør det lettere å finne en god match for ungdommene våre og vi legger vekt på at ansatte bruker egne erfaringer i møte med ungdommene våre. På den måten sikrer vi en naturlig og likeverdig relasjon som åpner for samarbeid utover det kliniske.

INTRO DM har god kjennskap til ungdomsmiljøet i Bergen og hvilke behov denne gruppen etterspør i hverdagen. Vi har en spisskompetanse på unge med utenforskapsproblematikk og spisskompetanse på unge med migrasjonsbakgrunn.